Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Careerswales.com Beta Site User Feedback Questionnaire

Holiadur Adborth Safle Beta Gyrfacymru.com

 

Rydym yn datblygu gwefan newydd ar hyn o bryd. Mae’r gwaith ar wefan beta yn dal i fynd rhagddo a dim ond ychydig o dudalennau sydd ar gael ar hyn o bryd, ond hoffem gael eich adborth am y tudalennau hyn a’ch profiad o’r safle heddiw.

 

Dewiswch eich dewis iaith o’r dolenni isod i gwblhau’r arolwg /

Cymraeg                  English  

 

Careerswales.com Beta Site User Feedback Questionnaire

 

We are currently developing a new website. The beta site is still work in progress with currently a limited amount of pages available, but we would welcome your feedback on these pages and your experience of the site today.

 

Please select your preferred language from the links below to complete the survey

English                     Cymraeg              

Diolch am ddewis i gymryd rhan / Thank you for choosing to  participate.